Nieuws

Vanwege de druk op de woningmarkt ligt er een opgave van het Rijk om zo snel mogelijk betaalbare woningen te realiseren. Vooral voor starters, statushouders en spoedzoekers is de nood aan woonruimte hoog. Om snel aan deze vraag te kunnen voldoen bieden flexwoningen een oplossing....

Een dezer dagen ontvangt u een enquete van de gemeente over de (eventuele) komst van 2 nieuwe kerncentrales in Borsele. Wij als inwoners maken zich zorgen over de eventuele gevolgen voor ons gebied, ons landschap en de leefbaarheid. Want: hoe je ook over kernenergie denkt,...