Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Dit heeft gevolgen voor o.a. alle verenigingen/stichtingen zoals ook voor een Dorpsraad.

 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met de AVG. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Tevens geldt dit ook voor openbaar beeldmateriaal welke wij gebruiken en/of welke wij van derden ontvangen en plaatsen op bijvoorbeeld onze website of andere uitingen in de media.

 

Alle informatie die aangeboden wordt en gebruikt wordt aan de dorpsraad is openbaar en voor iedereen zichtbaar. Indien het een item/vraag betreft waarin u wenst dat uw n.a.w. gegevens niet openbaar mogen worden gemaakt, bijvoorbeeld bij correspondentie over vragen of notulen, dan verzoeken wij u dit uitdrukkelijk aan te geven. Wij zullen trachten ten allen tijden de privacy te waarborgen.

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u deze stellen via: info@dorpsraadsgravenpolder.nl