Agenda

Onze volgende vergadering staat gepland op dinsdag 9 april 2024

Jaarlijks wordt het vergaderschema bepaald. Inclusief de jaarvergadering, die meestal in de maand april gehouden wordt, vergadert de Dorpsraad een 5-tal keer per jaar. Indien er geen zwaarwegende zaken spelen proberen we zoveel mogelijk aan vergaderschema vast te houden. Het dagelijks bestuur (DB) van de dorpsraad houdt tussen de vergaderingen de voortgang van de actuele zaken in de gaten en stuurt waar nodig bij. De overige leden worden o.a. via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van spelende zaken.

 Alle vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar.

Indien u uw vraag één week voor de vergadering aan ons kenbaar maakt via info@dorpsraadsgravenpolder.nl, dan kunnen we deze in de agenda verwerken. Het kan zijn dat we u op basis van uw vraag uitnodigen om op één van de vergaderingen uw vraag toe te lichten.

Elke vergadering wordt gehouden in het Dorpshuis, tenzij anders aangegeven en begint om 19.30 uur. (Jaarvergadering om 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur)