Auteur: Jan Paauwe

Vanwege de druk op de woningmarkt ligt er een opgave van het Rijk om zo snel mogelijk betaalbare woningen te realiseren. Vooral voor starters, statushouders en spoedzoekers is de nood aan woonruimte hoog. Om snel aan deze vraag te kunnen voldoen bieden flexwoningen een oplossing....