Bibliotheek en Vrijwilligershuis

Voorgenomen besluit sluiting bibliotheek en Vrijwilligershuis.

Daar deze voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de gemeente voor ’s-Gravenpolder een grote impact heeft op de leefbaarheid in het dorp en dit erg leeft onder de bewoners is gebleken uit het grote aantal reacties.


Iedereen die ons als dorpsraad hierbij heeft geholpen willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet!


Zo is de door de dorpsraad verspreide enquête door 314 inwoners ingevuld. Enkele uitslagen uit de enquête zijn: 78% vindt het heel tot enigszins belangrijk dat het Vrijwilligershuis in ’s-Gravenpolder blijft, bijna 71% zou het Vrijwilligershuis niet meer bezoeken of eventueel telefonisch benaderen na verplaatsing naar Heinkenszand.

Voor de bibliotheek zou ruim 48% het abonnement opzeggen, slechts 8% zou naar de bibliotheek in Heinkenszand gaan en ruim 62% is bereid tot € 20,00 extra te betalen voor het abonnement wanneer dit zou helpen om de bibliotheek te behouden.


Voor de volledige uitslagen van de enquêtes klik op:

Enquête sluiting bibliotheek

Enquête verhuizing Vrijwilligershuis


Door mevrouw Kruithof (bewoonster in de Zwake) ging dit voorgenomen besluit, waardoor de ouderen hun sociale ontmoetingsplek in de bibliotheek zouden gaan missen en jongeren minder zouden gaan lezen, zo aan het hart dat dat zij een handtekeningen actie heeft opgestart tegen de sluiting van de bibliotheek. Deze is door 212 inwoners ondertekend.


Verder is er door diverse inwoners op individuele basis schriftelijk gereageerd naar de gemeente. Ook de scholen in ’s-Gravenpolder, de Culturele Raad, de Seniorenraad en de WMO Raad hebben een schriftelijke onderbouwing naar de gemeente gegeven tegen de voorgenomen bezuinigingen.

Inmiddels heeft de gemeente de plannen in de ijskast gezet en gaat ze eerst een kerntakenonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek moet naar voren komen welke taken de gemeente zelf gaat uitvoeren en welke taken feitelijk geen gemeentetaken zijn of anders uitgevoerd moeten worden. Aan de hand hiervan zullen nieuwe bezuinigingen worden voorgesteld. De gemeente verwacht dat begin 2021 hierover meer duidelijkheid zal zijn.


Als dorpsraad hebben we aangegeven graag betrokken te worden in de gesprekken en mee te denken over bezuinigingen om te voorkomen dat we een Artikel-12 gemeente worden en het Rijk gaat bepalen hoe er bezuinigd moet worden. Voorkomen moet ook worden dat door verkeerde bezuinigingen de leefbaarheid in het dorp wordt aangetast waardoor inwoners gaan vertrekken c.q. zich niet gaan vestigen wat ook weer invloed zal hebben op o.a. nieuwbouw, het winkelbestand, scholen, sportvoorzieningen etc.